Script đang hoạt động

WLR: Windows License Reset

Giúp reset trạng thái bản quyền của Windows về trạng thái ban đầu và sửa lỗi thiếu file slmgr.vbs do một số công cụ crack KMS gây ra.
Công cụ hỗ trợ người dùng trong việc kích hoạt các sản phẩm của Microsoft (Windows/Office) một cách dễ dàng hơn. Ưu điểm Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.Hỗ...

W7Act: Windows 7 Activator

Công cụ hỗ trợ kích hoạt Windows 7 nhanh chóng, dễ dàng và an toàn, sử dụng phương pháp nạp key chính thống (key byphone), tự động lấy và nạp Confirmation ID (CID) vào máy.